Číslo jednací: 09697-6/2012-ERU

Správní řízení s účastníkem, který dne 7. června 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Čs. Legií u č. p. 102, katastrální území Klimkovice, okres Ostrava–město, stavební práce v přímé souvislosti s realizací části stavby „Kanalizace města Klimkovice – I. a II. etapa" (konkrétně pak při realizaci stavby „STOKA AI"), kdy při vyzvedávání stávající části betonové kanalizace došlo k poškození obnažené přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, se v části týkající se správního deliktu, kterého se měl účastník řízení dopustit, zastavuje. Účastník řízení dále prováděl dne 15. srpna 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Za Humny u č. p. 1145, katastrální území Polanka nad Odrou, okres Ostrava–město, stavební práce v přímé souvislosti s realizací stavby „STOKA Z9", kdy během manipulace s pažícím boxem ve výkopu spojovací čep přesahující pažící box přesáhl do boku výkopu a prorazil středotlaký plynovod PE d 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu a dále dne 11. listopadu 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Vřesinská u č. p. 522, katastrální území Klimkovice, okres Ostrava–město, protlak v přímé souvislosti s realizací stavby vodního díla „Kanalizace města Klimkovice – I. a II. etapa", kdy při provádění protlaku pod vozovkou v místě křížení se středotlakým plynovodem PE d 90 došlo k jeho porušení, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikty podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ: 41035704
Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.48 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon