STASPO, spol. s r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pustá Polom

Číslo jednací: 19120-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 29. srpna 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pustá Polom, ulice Horní č. p. 377, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČ: 41035704
Datum nabytí právní moci: 14. 2. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon