Starojicko, a.s. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 00646-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o  podporovaných zdrojích energie, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 7 odst. 5 zákona o  podporovaných zdrojích energie nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly.

Informace o účastníkovi řízení:

Starojicko, a.s., se sídlem Jičina 26, 741 01 Starý Jičín, IČO: 25352041

Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 185.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon