STAREDO s.r.o. – rozhodnutí k poškození podzemního vedení elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10631-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 7. března 2014 v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v katastrálním území Nové Město na Moravě, Komenského náměstí, u domu č. 133, zemní práce související s realizací stavby „Revitalizace Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě – I. etapa, objekt SO 02 – vstupní prostor do areálu evangelického kostela", při kterých došlo k poškození dvojitého podzemního kabelového vedení vysokého napětí č. 1202 mezi T9 a T11 a mezi T7 a T8, a tím k porušení zákazu poškození podzemního vedení elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAREDO s.r.o., se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 28270495

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 628.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon