Stanovisko k provozování mobilních náhradních zdrojů elektřiny provozovateli distribučních soustav v elektroenergetice po dobu nezbytně nutnou v případech plánovaných a neplánovaných přerušení dodávek elektřiny

Informace ERÚ

Pro zamezení rozdílných postupů mezi jednotlivými provozovateli distribučních soustav se Energetický regulační úřad rozhodl zveřejnit stanovisko k provozování mobilních náhradních zdrojů elektřiny provozovateli distribučních soustav v elektroenergetice po dobu nezbytně nutnou v případech plánovaných a neplánovaných přerušení dodávek elektřiny. Záměrem stanoviska je vyjasnění možnosti použití mobilního náhradního zdroje elektřiny tak, aby byla dodržena pravidla stanovená právními předpisy. Uvedený dopis byl adresován ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností), které zastřešuje tři regionální provozovatele distribučních soustav.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon