Stanovení jednotkového základu pro výpočet kompenzace u smlouvy typu B

09.06.2023, aktualizováno 09.06.2023
  • Oddělení kontroly a správy odvodu
  • Kompenzace

Ceny elektřiny a plynu (krátkodobé, spotové) v průběhu roku 2023 výrazně klesly. Dodavatelé, kteří neměli zajištěnou část dodávky pro zákazníky se smlouvou typu B, se proto dostávají do situace, kdy nejnižší ze tří hodnot, které vstupují do stanovení jednotkového základu pro výpočet kompenzace, představuje kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu (§ 6 nařízení vlády č. 5/2023). Je-li kalkulační propočet ceny elektřiny nebo plynu pod úrovní stanovené ceny, vychází u smluv typu B jednotkový základ pro výpočet kompenzace v záporné hodnotě. V době tvorby nařízení vlády č. 5/2023 Sb. nebylo při jednáních výslovně uvedeno, zda hodnota kompenzace u smluv typu B může nabývat záporného čísla. Taková situace však může nastat právě v případě, kdy kalkulační propočet podle § 6 uvedeného nařízení vlády je nižší než stanovená cena.

Ustanovení § 5 odst. 13 nařízení vlády č. 5/2023 Sb. stanoví, že „Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu nabývá kladné nebo záporné hodnoty.“ Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. případ záporné hodnoty neomezuje pouze na kompenzaci na principu „SPOT minus stanovená cena“, ale toto pravidlo platí obecně. Povinnou dodávkou za stanovenou cenu by nemělo docházet k navýšení zisku dodavatele, ke kterému by došlo tím, že by dodával za stanovenou cenu, ale jeho kalkulační propočet byl nižší než stanovená cena. Na takovou dodávku proto musíme pohlížet tak, že ponižuje kompenzace plynoucí z dodávky za stanovenou cenu, u nichž je jednotkový základ pro výpočet kompenzace kladný. V tomto ohledu je postup podle kalkulačního propočtu principiálně shodný jako postup u smluv typu C a všech dalších typů smluv uzavřených po 1. lednu 2023, tedy jako postup výpočtu kompenzace na principu CFD.

Operátor trhu upravil svůj informační systém pro přijímání žádostí o úhradu měsíční kompenzace tak, aby bylo možné zadat zápornou hodnotu u smluv typu B. Tato úprava bude platná pro všechny žádosti přijaté po 12. červnu 2023.

Žádosti za již uplynulá období není zapotřebí upravovat, k narovnání dojde v rámci ročního vypořádání měsíčních záloh kompenzací.

Sdílejte

Share icon