Stanix Projekt s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10885-6/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl: dne 30. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jezernice u domu č. p. 182 zemní práce na díle „Jezernice - kanalizace a ČOV", v důsledku kterých došlo lžící zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 50 dne 26. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jezernice u domu č. p. 102 zemní práce v souvislosti s výstavbou díla „Jezernice - kanalizace a ČOV", při kterých zaměstnanec účastníka řízení poškodil lžící zemního stroje plynovodní přípojku lPE DN 32 dne 1. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jezernice u domu č. p. 170 zemní práce v souvislosti s výstavbou díla „Jezernice - kanalizace a ČOV", při kterých zaměstnanec účastníka řízení poškodil lžící zemního stroje plynovodní přípojku lPE DN 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stanix Projekt s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 2433, 760 01, Zlín IČO: 282 52 217

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 846.44 KB

Obsah

Sdílejte