Stanix Projekt s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09291-4/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Podolí zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stanix Projekt s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ: 28252217

Datum nabytí právní moci: 27. 9. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon