STANBEST s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 02680-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím veškeré požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost STANBEST s.r.o., se sídlem Čs. Armády 3219, 272 01 Kladno, IČO: 24314030

Datum nabytí právní moci: 13. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 340.89 KB

Obsah

Sdílejte