STAMOZA, společnost s ručením omezeným - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 06046-10/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČO: 45358800

Datum nabytí právní moci: 10. 12. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte