STAMOZA, společnost s ručením omezeným – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01185-3/2018-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Měcholupy zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, IČO: 45358800

Datum nabytí právní moci: 17. 2. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon