STAKO Červený Kostelec s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05786-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu energetického zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost STAKO Červený Kostelec s.r.o., se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422

Datum nabytí právní moci: 25. 6. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon