STAKL – stavby a střechy, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11571-13/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost STAKL – stavby a střechy, s.r.o., se sídlem Poděbradská 14, 289 11 Vrbová Lhota, IČO: 27397190

Datum nabytí právní moci: 28. 5. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte