STABIL ENERGY s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Účastník řízení
STABIL ENERGY s.r.o.
IČO
24257664
Spisová značka
00548/2020-ERU
Číslo jednací
00548-13/2020-ERU
Nabytí právní moci

I. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00548-6/2020-ERU ze dne 25. února 2021 se ve výroku I. mění tak, že část „když písemné vyřízení reklamace zákazníkovi vůbec nezaslal, ačkoli měl povinnost jej zaslat nejpozději dne 24. října 2019“ se nahrazuje zněním „když písemné vyřízení reklamace zákazníkovi zaslal až dne 28. října 2019, ačkoli měl povinnost jej zaslat nejpozději dne 24. října 2019“.

II. Výrok V. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00548-6/2020-ERU ze dne 25. února 2021 se zrušuje a správní řízení se v této části zastavuje.

III. Výrok VI. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00548-6/2020-ERU ze dne 25. února 2021 se mění tak, že část „100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)“ se nahrazuje zněním „75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)“.

IV. Rozklad společnosti STABIL ENERGY s.r.o. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00548-6/2020-ERU ze dne 25. února 2021 se ve zbylé části zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon