STABIL ENERGY s.r.o. – rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky a uvedení nepravdivých informací nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu

Číslo jednací: 09513-5/2017-ERU

Účastník řízení, se tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele užil vůči 6 spotřebitelům agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu, dopustil spáchání celkem 6 správních deliktů dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele a dále tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace, dopustil spáchání 16 správních deliktů dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STABIL ENERGY s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, IČO: 24257664

Datum nabytí právní moci: 11. 4. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon