STABIL ENERGY s.r.o. – rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 08563-17/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 27. prosince 2015 agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5a odst. 2 téhož zákona ve spojení s písm. f) přílohy 2 k témuž zákonu, neboť za blíže neurčené období, nejméně však za období od 31. srpna 2015 do 16. září 2015, požadoval po odběratelích v postavení spotřebitelů, platby za sdružené služby dodávky plynu, které účastník řízení Odběratelům dodal do jejich Odběrného místa i přesto, že si je Odběratelé od něj neobjednali, dopustil spáchání 12 správních deliktů dle ust.  § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 27. prosince 2015.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STABIL ENERGY s.r.o., se sídlem, Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, IČO: 24257664

Datum nabytí právní moci: 22. 8. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon