STABIL ENERGY s.r.o. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Číslo jednací: 05269-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141329693 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nejméně ve dnech 4. září 2015, dne 16. září 2015 a dne 18. září 2015 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.stabilenergy.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STABIL ENERGY s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 24257664

Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.49 KB

Obsah

Sdílejte