Správní poplatky k licencím

18.08.2022
Aktualizováno: 18.11.2022

Udělení licence

na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně1 000,- Kč
na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně1 000,- Kč
na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu10 000,- Kč
na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW10 000,- Kč
na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW10 000,- Kč
na obchod s elektřinou a obchod s plynem

100 000,-  Kč

Změna licence

jakákoli změna licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech1 000,- Kč

Zrušení licence

pro všechny skupiny bez omezení včetně zrušení uznání oprávnění podnikat500,- Kč

Uznání odborné kvalifikace

POZOR: poplatek je hrazen za přijetí žádosti - nelze jej tedy vrátit;2 000,- Kč

Stejnopisy licencí, pořizování kopií

za vydání stejnopisu licence

každá započatá strana 50,- Kč
za kopii pořizovanou na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

1. strana 15,- Kč

každá další strana 5,- Kč

kopie technického nosiče dat (CD)

40,- Kč

vydání duplikátu licence (v případě její ztráty, zničení či odcizení)500,- Kč

Způsob platby správních poplatků

  • do 5 000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
  • převodem na bankovní účet úřadu dle dokumentu níže.