Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v KÚ Mosty u Jablunkova

Číslo jednací: 02090-17/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 2. srpna 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Mosty u Jablunkova, ulice Pod Výtopnou u č. p. 990, údržbové práce v přímé souvislosti s realizací objednávky „Sečení trávy bez sběru v žst. Mosty u Jablunkova", kdy při kosení vzrostlé trávy došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, čímž se měl dopustit spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Správní řízení vedené s účastníkem řízení bylo zastaveno, neboť bylo prokázáno, že účastník řízení vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby k porušení dotčených povinností nedošlo, čímž došlo k naplnění liberačních důvodů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234
Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 459.15 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon