Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02047-27/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO: 00095711

Datum nabytí právní moci: 15. 2. 2019

druhý stupeň

Obsah

Sdílejte

Share icon