Správa majetku obce Lovčice – rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 03151-9/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když při odstraňování vrchní části povrchu vozovky za pomoci strojního mechanismu poškodil středotlakou plynovodní přípojků PE d 32, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Příspěvková organizace Správa majetku obce Lovčice, se sídlem Lovčice 118, 696 39 Lovčice, IČ: 75156903

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon