Správa majetku města, s. r.o. - rozhodnutí k neúplným a nesprávným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 02670-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným za spáchání 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 12 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie dokladem s neúplnými údaji, dále 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst.1 energetického zákona měřil dodávku tepelné energie dvěma měřicími zařízeními jejichž platnost ověření již skončila a 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie nevyúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky.

Informace o účastníkovi řízení:

Správa majetku města, s.r.o., se sídlem Romana Havelky 994, 675 31 Jemnice, IČO: 60731401

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon