Správa majetku města Příbor s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinností dodavatele tepelné energie vztahující se vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 02216-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, tj. jako dodavatel tepelné energie, tím, že v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval odběratelům tepelnou energii doklady o vyúčtování, které v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, neobsahovaly povinné náležitosti, dopustil spáchání 19 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Správa majetku města Příbor s.r.o., se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČO: 26865327

Datum nabytí právní moci: 24. dubna 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte