Správa majetku Města Fulneku – rozhodnutí k vyúčtování ceny tepelné energie za rok 2010 v nesouladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu

Číslo jednací: 14145-14/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že při kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2010 v cenové lokalitě „Fulnek" postupoval v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž nedodržel podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších změn dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Příspěvková organizace Správa majetku Města Fulneku, se sídlem 1. Máje 214, 742 45 Fulnek,  IČ: 62330691

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon