Správa budov Žamberk s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 07930-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 7 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a  licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly stanovené údaje a  ze spáchání 7 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s  ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie ze dne 12. září 2018, za období od 1. července 2017 do 30. června 2018, tedy v rozporu s ust. § 16 odst. 1 Vyhlášky.

Informace o účastníkovi řízení:

Správa budov Žamberk s.r.o., se sídlem Klostermanova 990, 564 01 Žamberk, IČO: 25280091

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte