Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01525-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Buková, mezi domy č. p. 11 - 4 zemní práce v souvislosti s prováděním „udržovacích prací", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Škroupova 1760/18, 301 00, Plzeň - Jižní Předměstí, IČ 72053119

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon