Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08708-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. prosince 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pornice u budovy č. p. 120 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., se sídlem Kotojedy 56,767 01 Kroměříž, IČO: 26908298

Datum nabytí právní moci: 20. 9. 2018

Obsah

Sdílejte