Společný návrh začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Společnému návrhu začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 59 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Konzultovaný dokument: Společný návrh začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav dle čl 59 CACM (PDF; 7 146 kB)

Připomínky k Společnému návrhu začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 59 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 350 kB).

Sdílejte