Společný návrh na stanovení bloků LFC pro každou synchronně propojenou oblast v souladu s čl. 141 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav

Článek

Společný návrh na stanovení bloků LFC pro každou synchronně propojenou oblast v souladu s čl. 141 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, byl schválen Energetickým regulačním úřadem dne 13. září 2018. Metodika byla předložena společností ČEPS, a.s., IČO 257 02 556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, která je provozovatelem přenosové soustavy v České Republice.

Text metodiky je možné najít na stránkách společnosti ČEPS, a.s., konkrétně zde.

Sdílejte