Společenství vlastníků náměstí 28. října 25, Brno - rozhodnutí o rozkladu

Účastník řízení
Společenství vlastníků náměstí 28. října 25, Brno
IČO
29371856
Spisová značka
05641/2020-ERU
Číslo jednací
05641-14/2020-ERU
Nabytí právní moci

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05641-9/2020-ERU ze dne 2. února 2021 se zrušuje a správní řízení sp. zn. OSR-05641/2020-ERU se zastavuje.

Obsah

Sdílejte