Společenství vlastníků jednotek pro dům Sebranice č. p. 205 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09462-3/2018-ERU

Obviněný ze správního deliktu, se uznává vinným ze správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Právnická osoba Společenství vlastníků jednotek pro dům Sebranice č. p. 205, se sídlem č. p. 205, 679 31 Sebranice, IČO: 01849239

Datum nabytí právní moci: 13. 10. 2018 

Obsah

Sdílejte

Share icon