Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7,č. p. 3966, 3967 - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 05646-14/2020-ERU

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05646-9/2020-ERU ze dne 2. února 2021 se zrušuje a správní řízení sp. zn. OSR-05646/2020-ERU se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967, se sídlem Svatoplukova 3966/5, 615 00 Brno - Židenice, IČO: 26246252

Datum nabytí právní moci: 23. 11. 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon