Společenství vlastníků domu č. p. 2583 ul. Petržílkova, Praha 5 – rozhodnutí k&nbspneplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 06384-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na distribuci elektrické energie v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2017 regulační výkazy dle bodu 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, za vykazovaný rok 2016, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společenství vlastníků domu č. p. 2583 ul. Petržílkova, Praha 5, se sídlem Petržílkova 2583/15, 158 00 Praha, IČO: 27421422

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2017

Obsah

Sdílejte