Spirit Property s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13101-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 16. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Spirit Property s.r.o., se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06138578

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon