SPH stavby s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06298-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. září 2016 v obci Osová Bítýška, u domu č. p. 113, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu Osová Bítýška" prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SPH stavby s.r.o., se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 26230470

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 382.08 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon