SPEEDDRILL, s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 07290-8/2020-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje, neboť skutek nespáchal účastník řízení.

Informace o účastníkovi řízení:

SPEEDDRILL, s.r.o., se sídlem Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 26745704

Datum nabytí právní moci: 5. 2. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 324.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon