Specifické přílohy pro region CCR Core k harmonizovaným alokačním pravidlům pro přidělování dlouhodobých přenosových práv

Energetický regulační úřad v rámci správního řízení, zahájeného na návrh společnosti ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve věci schválení Specifické přílohy pro region CCR Core k harmonizovaným alokačním pravidlům pro přidělování dlouhodobých přenosových práv dle čl. 52 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, prodlužuje veřejný konzultační proces z důvodu úpravy konzultovaného dokumentu.

Své připomínky zašlete prosím na adresu pavel.simoncik@eru.cz do 19. června 2017.

Obsah

Sdílejte