SP Mont s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 04399-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SP Mont s.r.o., se sídlem U Vodárny 368, 582 23 Havlíčkova Borová, IČO: 06379273

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 259.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon