SOVIS CZ, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03903-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození plynárenského, resp. energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SOVIS CZ, a.s., se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 27532208

Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 720.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon