SOVIS CZ, a.s. – rozhodnutí porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11546-3/2015-ERU

Účastník řízení, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Náchod, na Rybářské ulici, u nemovitosti č. p. 119 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  SOVIS CZ, a.s., se sídlem Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 27532208

Datum nabytí právní moci: 23. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 560.67 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon