SOTES Sokolov spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09318-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost SOTES Sokolov spol. s r.o., se sídlem Chebská 1939, 356 01 Sokolov, IČO: 25248758

Datum nabytí právní moci: 3. 10. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon