SoLo sport a TUV, spol. s r.o. - rozhodnutí k navýšení celkové výše nákladů a zisku v kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2010

Číslo jednací: 01663-11/2012-ERU

Účastník řízení neoprávněně do položky „správní režie" zahrnul náklady na právní služby do kalkulace výsledné ceny tepelné energie za rok 2010 v cenové lokalitě „Šluknov", které byly do kalkulace ceny tepelné energie za rok 2010 zahrnuty v rozporu s bodem (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008, ačkoliv bezprostředně nesouvisely s výrobou či rozvodem tepelné energie v dané lokalitě za rok 2010, a to v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, neboť nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny a v důsledku zahrnutí výše uvedených nákladů do kalkulace ceny tepelné energie došlo neoprávněně k navýšení celkové výše nákladů a zisku v kalkulaci ceny tepelné energie pro rok 2010, na základě čehož vyúčtoval účastník řízení cenu tepelné energie o přibližně 12 Kč/GJ bez DPH vyšší než odpovídá podmínkám věcného usměrňování cen a uvedeným jednáním se dopustil správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SoLo sport a TUV, spol. s r.o., se sídlem Rumburská 999, 407 77 Šluknov, IČ: 27443833
Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 404.73 KB

Obsah

Sdílejte