SOLAR BK s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 06450-4/2018-ERU

  1. Obviněný z přestupku, kterým je držitel licence na výrobu elektřiny se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v době ode dne 17. dubna 2013 do dne 29. ledna 2018, kdy byl účastníkovi řízení doručen protokol o kontrole č. j. 09967-21/2017-ERU v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Úřadu a nepředložil doklady o změnách technických parametrů stávající provozovny s názvem FVE Žíkov I.
  2. Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v době ode dne 23. května 2016 do dne 29. ledna 2018, kdy byl účastníkovi řízení doručen protokol o kontrole č. j. 09968-18/2017-ERU v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Úřadu a nepředložil doklady o změnách technických parametrů provozovny s názvem FVE Žíkov II.
  3. Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době od roku 2016 do dne 29. ledna 2018, kdy byly účastníkovi řízení doručeny shora uvedené protokoly o kontrole v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Úřadu a nepředložil doklady o změně technických parametrů stávající provozovny s názvem FVE Žíkov I.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SOLAR BK s.r.o., se sídlem 312 00 Plzeň, K Fořtovně 224/5a, IČO: 29080711

Datum nabytí právní moci: 25. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 737.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon