Číslo jednací: 03627-4/2020-ERU

Podle ust. § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení ukládá opatření k nápravě, spočívající v povinnosti odstranit vzniklý protiprávní stav v jím provozovaných fotovoltaických elektrárnách, a to splnění povinnosti výrobce na svůj náklad měřit za nebo před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje, jakož i měřit samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) či b) zákona o podporovaných zdrojích energie, ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

SOLAR 2 s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27709167

Datum nabytí právní moci: 13. 5. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.64 KB

Obsah

Sdílejte