SOLAR 2 s.r.o. – rozhodnutí o opatření k nápravě

Číslo jednací: 00786-4/2019-ERU

Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení ukládá opatření k nápravě, spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav, a to na svůj náklad měřit za a před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii v souladu s § 11a odst. 1 písm. a) a b) zákona o podporovaných zdrojích energie v jím provozované fotovoltaické elektrárně, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost SOLAR 2 s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, IČO: 27709167

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 235.59 KB

Obsah

Sdílejte