SMO Orlová, městská akciová společnost Orlová - rozhodnutí k neposkytnutí požadované informace a podkladů k ceně tepelné energie pro rok 2013 v cenové lokalitě „Orlová"

Číslo jednací: 09390-17/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu, jako cenovému orgánu oprávněnému podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, na písemnou výzvu bezplatně požadované informace a podklady k ceně tepelné energie pro rok 2013 v cenové lokalitě „Orlová", se dopustil přestupku podle § 16 odst. 3 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SMO Orlová, městská akciová společnost Orlová, se sídlem Okružní čp. 988, 735 14 Orlová – Lutyně, IČ: 60793163
Datum nabytí právní moci: 24. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 261.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon