SMO, městská akciová společnost Orlová – rozhodnutí k neregistrování účastníka u operátora na trhu

Číslo jednací: 11258-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111633911, nebyl v období ode dne 11. června 2016 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, se sídlem Okružní 988, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 60793163

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte