Smlouva byla podepsána na pobočce s dodavatelem

01.04.2022, aktualizováno 15.03.2022

U smlouvy na dobu určitou musíte počkat do smluvené doby.

  • Smlouva sepsaná na dobu určitou se po třech letech (36 měsíců) stane smlouvou na dobu neurčitou, kterou lze ukončit kdykoliv, a to i v případě automatických prodloužení.

U smlouvy na dobu neurčitou můžete podat výpověď kdykoliv.

  • Po podání výpovědi ze smlouvy na dobu neurčitou se od prvního dne následujícího měsíce rozběhne (zpravidla) tříměsíční výpovědní doba.

Sdílejte

Share icon