Smětal s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 08615-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že nesplnil povinnost stanovenou § 46 odst. 12 energetického zákona, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Smětal s.r.o., se sídlem č.p. 234, 779 00 Bystrovany, IČO: 26833581

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 168.76 KB

Obsah

Sdílejte