Služby obce Chbany, s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 12708-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání 6 přestupků a 1 pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v  návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie, které v rozporu s ust. § 14 odst. 3 písm. b) Vyhlášky neobsahovaly informace o právech odběratele tepelné energie a dále se uznává vinným ze spáchání 7 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, neposkytl odběrateli doklad o vyúčtování dodávek tepelné energie v řádném termínu.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby obce Chbany, s.r.o., se sídlem Chbany čp. 19,  431 57 Chbany, IČO: 25489658

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 339.33 KB

Obsah

Sdílejte